Nasza szkoła w gronie wyróżnionych szkół w rządowym programie “Aktywna tablica”

Z satysfakcją informujemy, że nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna tablica” otrzymają wsparcie w kwocie 11 200 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych, które zgodnie ze złożonym wnioskiem wykorzystane zostaną m.in. do:

 • zorganizowania i przeprowadzenia wewnątrzszkolnego szkolenia (dla nauczycieli wszystkich przedmiotów) poświęconego możliwościom monitora interaktywnego i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć edukacyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych,
 • utworzenia Szkolnego Zespołu TIK w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem monitora,
 • wybrania Lidera Szkolnego Zespołu TIK odpowiedzialnego za systematyczne monitorowanie wykorzystania monitora interaktywnego oraz wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem tej pomocy i szeroko rozumianego TIK, promowania i propagowania dobrych praktyk na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,
 • utworzenia Szkolnej Bazy Wiedzy i Szkolnej Multiteki dla nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • nawiązania współpracy z nauczycielami innych szkół w celu organizacji na platformach edukacyjnych interdyscyplinarnych konkursów interaktywnych, które wpłyną na zwiększenie motywacji uczniów w procesie nauczania/uczenia się,
 • przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem monitora interaktywnego i platform edukacyjnych Learning Apps, Kahoot, KhanAcademy, mCourser, mInstructor, Kodable, Code Studio, Geogebra, e-podręczniki,
 • prowadzenia projektów edukacyjnych z uczniami, których wykonanie będzie związane z obsługą i wykorzystaniem monitora,
 • przygotowania przez nauczycieli scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze Szkolnego Zespołu TIK oraz jako elementu współpracy międzyszkolnej,
 • przygotowania przez nauczycieli testów/ćwiczeń interaktywnych, których wykonanie wymaga wykorzystania monitora,
 • prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem monitora,
 • zaprezentowania efektów samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem monitorów.

 806 total views,  1 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.