Południe zaprasza Północ na konkurs!

NASZYCH PRZYJACIÓŁ Z PÓŁNOCY ZAPRASZAMY
do udziału w konkursie na opracowanie planszowej gry edukacyjnej z matematyki
organizowanym w ramach projektu edukacyjnego

Myślę! – Działam! – Odkrywam!

Jesteście fanami gier planszowych?
Weźcie udział w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową.
Karta_zgłoszeniowa_Konkurs_Super_Gra

Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest:
– I kategoria – do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII)
-II kategoria do nauczycieli matematyki szkół podstawowych.
2. Tematyka gry – gra logiczna, matematyczna.
3. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny.
4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcje gry, planszę oraz pionki do gry (mile widziane również opakowanie).
5. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie (dopuszczalny jest druk plansz i napisów na komputerze).
6. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach (dwie, trzy osoby).
7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, zgodność z tematem, staranność wykonania i atrakcyjność.
8. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, email, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.
9. Termin składania prac konkursowych do 30 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
10. Pracę prosimy przesłać na poniższy adres:
Marzena Bardzik
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Mogielnica 167
36-040 Boguchwała
z dopiskiem SUPER GRA – KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2017r.
12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie bloga projektu https://mysledzialamodkrywam.blogspot.com
13. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych ucznia i opiekuna na potrzeby konkursu.
15. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich i eksponowania na wystawach z podaniem autora gry.
17. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy.
18. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Marzena Bardzik
autor i koordynator projektu edukacyjnego
Myślę! – Działam! – Odkrywam!
e mail marzena_bardzik@tlen.pl
tel. 607-766-221

Pozdrawiamy cieplutko Panią Dyrektor wszystkich uczniów i nauczycieli
a szczególnie klasę V i panie Danutę Mudryk i Anetę Weredę:)

SP Mogielnica
uczniowie klasy V,
Karolina Musiał,
Marzena Bardzik

 1,441 total views,  1 views today