Laureat Bruno

Bruno Kulesza został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Zdobycie tytułu laureata uprawnia do otrzymania z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz do zwolnienia z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, uzyskując z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wynik 100%. Podczas rekrutacji laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności. Gratulujemy.

Katarzyna Sałyk

 816 total views,  2 views today