Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

Jak pomóc uczniom sprawnie przejść przez egzamin ósmoklasisty?

Jak pomóc uczniom sprawnie przejść przez egzamin ósmoklasisty?
Ideą egzaminu jest weryfikacja tego, w jakim stopniu uczeń klasy VIII szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy I–VIII). Każdy przedmiot ma swoją specyfikę i dobrze już teraz rozpocząć z uczniami pracę z uwzględnieniem wszystkich nowości, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Stopniowe wdrażanie tych rodzajów zadań, na które będzie kładziony największy nacisk na egzaminie, pozwoli uczniom bez stresu do niego podejść.

Matematyka ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) więcej zadań praktycznych ‒ np. obliczanie cen, procentów, rabatów;
b) większą wagę dostaną tak zwane zadania na dowodzenie ‒ na przykład uczeń będzie musiał uzasadnić, dlaczego pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku zawsze przypadają tego samego dnia tygodnia.
Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

14–16

14–16

ok. 50%

Otwarte

5–7

14–16

ok. 50%

Razem

19–23

28–32

100%

Język polski ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) 70% wszystkich punktów można otrzymać za zadania otwarte;
b) obecność zadań sprawdzających funkcjonalną znajomość lektury obowiązkowej oraz umiejętności retorycznych;
c) położenie nacisku na umiejętność pisania własnego tekstu (40% wszystkich punktów);
d) dwa tematy wypracowania do wyboru – jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), a drugi – twórczym (np. opowiadanie);
e) bez względu na wybrany temat, trzeba się odwołać do obowiązkowych lektur;
f)  w latach 2019–2021 będzie obowiązywała znajomość lektur z klas VII–VIII.

Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

12–17

12–17

ok. 30%

Otwarte

5–9 (w tym wypracowanie)

28–36

ok. 70%

Razem

17–26

40–53

100%

Język obcy ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) jeden poziom trudności (zamiast dwóch),
b) będzie co najmniej jedno zadanie sprawdzające każdą umiejętność: czytanie, słuchanie, znajomość funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisanie,
c) nowy typ zadań będzie dotyczyć umiejętności tak zwanego przetwarzania językowego ‒ na przykład w arkuszu uczeń dostanie przepis na upieczenie ciasta, po jego przeczytaniu będzie musiał go przetworzyć na list do kolegi, w którym wyjaśni mu, jak to ciasto upiec.

 1,004 total views,  1 views today