Doradztwo zawodowe 2018/2019

Zmiany zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego
weszły w życie 1 września 2018r.  Rozporządzenie MEN KLIKNIJ

3 etapy doradztwa w edukacji

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:
1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,
3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Przepisy wskazują również, podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz szkołach może być realizowane doradztwo zawodowe.

 1,619 total views,  1 views today