Egzamin ósmoklasisty informacje dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty
Prezentacja dla uczniów i rodziców KLIK

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku KLIKNIJ

2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku KLIKNIJ

3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019  KLIKNIJ

PAMIĘTAJMY!
– Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
– Egzamin jest obowiązkowy.
– Egzamin ma formę pisemną.
– Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.
– Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
– Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 1,188 total views,  2 views today