SZKOLNY KONKURS MOJA OJCZYZNA

SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKI DLA KLAS I-III
„MOJA OJCZYZNA”

Serdecznie zapraszamy wychowawców i uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej w Srokowie i Filii w Solance
do udziału w „Szkolnym Konkursie Recytatorskim”,
w którym prezentowane będą

wiersze z poezji dziecięcej o tematyce patriotycznej

I etap – eliminacje klasowe-należy przeprowadzić do 30 października 2018r

Prosimy wychowawców poszczególnych klas, aby najpóźniej 31 X (środa) przekazali organizatorom nazwiska trzech uczniów z klasy, którzy wezmą udział w konkursie szkolnym.

II etap –konkurs szkolny –odbędzie się 6 listopada 2018 r. (wtorek)
o godz. 9.00 w szkole w Srokowie.

Konkurs szkolny będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
-kategoria klas I
-kategoria klas II – III

Cele konkursu:

  • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
  • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci postaw patriotycznych;
  • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;
  • popularyzowanie poezji dziecięcej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci poezją,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
     integracja dzieci;

Prosimy RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW o pomoc dzieciom w poszukiwaniu odpowiednich wierszy.
Z góry DZIĘKUJEMY za współudział w przygotowaniach do Konkursu Szkolnego.

Organizatorzy
A. Pelc
A. Święta-Łastówka

 965 total views,  1 views today