WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE

Masz z nimi styczność codziennie, odkręcasz przecież wodę w butelce, jogurt pitny czy sok w kartonie. Są kolorowe, w różnych kształtach i rozmiarach ale przede wszystkim dzięki nim możesz pomóc. Mowa oczywiście o… nakrętkach! Te niepozorne elementy zamknięcia pojemników, mogą i od kilku lat niosą pomoc potrzebującym!

NIE WYKRĘCAJ SIĘ –  ZBIERAJ NAKRĘTKI!

Wzorem lat poprzednich w roku szkolnym 2018/2019 kontynuujemy w naszej szkole akcję, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.). Zebrane nakrętki przekazujemy podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- „Koło” w Biskupcu. W roku szkolnym 2017/2018 zebraliśmy ok. 100 kg surowca. Pieniądze  z tegorocznej zbiórki  nakrętek zostaną przeznaczone na  realizację zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Biskupcu.

NOWI PRZYJACIELE

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dla młodzieży i dorosłych po 16 roku życia, zakwalifikowanych do terapii na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat realizuje zadania w zakresie terapii pracą i rehabilitacji społecznej.

Nadrzędną ideą jest maksymalne usamodzielnienie, nauką funkcjonowania niezależnego bądź we wsparciu, a ponadto przygotowanie do podjęcia pracy. Aby osiągnąć wyznaczone cele terapia odbywa się w pracowniach, gdzie uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności. Dodatkowo biorą udział w projektach zawodoznawczych, praktykach i treningach mieszkaniowych. Aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

We wrześniu, przedstawiciele uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, przyjechali po odbiór nakrętek i podziękowali nam za zaangażowanie się w zbiórkę nakrętek plastikowych.

ZDJĘCIA – KLIK

  DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZICOM I KREWNYM,
którzy włączyli się w ww. akcję w zeszłym roku szkolnym i  zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

PRZEWODNIK – JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO ZBIÓRKI NAKRĘTEK

Do kiedy trwa   akcja? 
Akcja trwa   nieprzerwanie od października 2018r. do maja 2019r.

Kto może włączyć się do zbiórki?   Każdy!
Do akcji może włączyć się każdy uczeń naszej szkoły. Zachęcamy naszych uczniów do rozpropagowania akcji w swoim środowisku, do włączania w tę szczytną akcję swojej rodziny i znajomych.

Promocja akcji
W szkole znajdują się pudła (sale lekcyjne, korytarze szkolne), do których należy wrzucać nakrętki.   Liczymy na propagowanie akcji przez samych uczniów. Jak możesz reklamować akcję?

  • rozpowiadaj o akcji wśród znajomych,
  • promuj naszą akcję na swoich blogach, lokalnych forach internetowych i portalach społecznościowych,
  • masz   kontakty w mediach, możesz napisać artykuł w lokalnej gazecie.

Zbiórka   nakrętek

Zbieramy   nakrętki tylko i wyłącznie plastikowe po:

  • napojach do picia,
  • chemii   gospodarczej (szampony, dezodoranty itp.),
  • nakrętki po kawie.

Nie   zbieramy:

  • metalowych nakrętek po Kubusiach itp.,
  • nakrętek po smarach, farbach i innych trujących chemikaliach.

Magazynowanie i transport   nakrętek

Co tydzień wolontariusze zsypują nakrętki do worków i składują w magazynku. W maju, skorzystamy z zaproszenia pani Dyrektor Stowarzyszenia- Jadwigi Marzajn i pojedziemy z panią Karoliną Andruszkiewicz-Kukułą, Ewą Kozłowską i panem Piotrem Łastówką do Biskupca. Przekażemy nasze zbiory i weźmiemy udział w warsztatach zorganizowanych przez podopiecznych stowarzyszenia.

Dokumentacja

Pod koniec roku szkolnego umieścimy na stronie sprawozdanie z uczestnictwa w akcji.

TO CO WKRĘCAMY SIĘ W POMAGANIE?

 

Karolina Andruszkiewicz – Kukuła

 1,329 total views,  1 views today