ZIMOWE PTAKI – KONKURS

Zapraszam uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Zimowe ptaki”.

1. Cel – poznanie dzikich ptaków spotykanych zimą w najbliższej okolicy – rozwijanie talentów plastycznych – pobudzanie do samodzielności, estetyki i pomysłowości

2. Zasady konkursu:
– konkurs jest skierowany do chętnych uczniów z klas V-VIII i III gimnazjum
– należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą dowolnego dzikiego ptaka (ptaki), spotykanego zimą w najbliższej okolicy
– technika pracy dowolna (wycinanka, wyklejanka, kolaż, rysunek, farby, inne techniki prócz komputerowych), format A4 lub A3
– z tyłu pracy należy umieścić metryczkę (nazwa ptaka, imię i nazwisko ucznia, klasa)
– termin składania prac – 20 lutego br. (do p.Beaty Beyer, sala nr 14)

3. Kryteria oceniania:
– ocenie będzie podlegać pomysłowość, ciekawa technika, podobieństwo ptaka do rzeczywistego wyglądu, estetyka pracy
– przyznane będą miejsca I-III i wyróżnienia z nagrodami
– wszystkie prace będą umieszczone na wystawie w szkole i na stronie internetowej szkoły

4. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej pracy na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam
Beata Beyer

 1,105 total views,  2 views today