Propozycje spotkań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie proponuje spotkania dla rodziców:

  • 21.02.19 godzina 16.00-18.00 Terapia ręki – jak pomóc dzieciom, które szybko się męczą podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają trudności z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego oraz dzieci, które mają niską sprawność manualną.
  • 28.02.2019 godzina 16.00-18.00 Gotowość szkolna – jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie I

W ramach wsparcia nauczycieli następujące terminy i tematy:

  • 21.02.19 godzina 14.00-16.00 Analiza merytoryczna wydanych opinii i orzeczeń przez poradnię (przedmiotem spotkania będą wątpliwości dotyczące konkretnego ucznia i konkretnego dokumentu, w związku z tym proszę przynieść konkretny dokument, który zawiera niejasne dla Państwa kwestie)
  • 28.02.2019 godzina 14.00-16.00 Blokady komunikacyjne – uczeń – nauczyciel

Zachęcamy do uczestnictwa.

 821 total views,  1 views today