Harmonogram egzaminy ósmoklasisty 2020

 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennymW szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym1.

 

2.

 

3.

język polski – 21 kwietnia 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

(środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00

1.

 

2.

 

3.

język polski – 8 stycznia 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

matematyka – 9 stycznia 2020 r.

(czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 10 stycznia

2020 r. (piątek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym1.

 

2.

 

3.

język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 2 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 3 czerwca

2020 r. (środa) – godz. 9:00

1.

 

2.

 

3.

język polski – 21 kwietnia 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

(środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00

 W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty19 czerwca 2020 r.31 stycznia 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń19 czerwca 2020 r.31 stycznia 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym26 czerwca 2020 r.31 stycznia 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

   

Czas trwania (min)

  
arkusz  standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt.  17. Komunikatuarkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób  słabosłyszących  i niesłyszących arkusz dla osób  z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski120

do 180

matematyka100

do 150

język obcy nowożytny90

do 135

 1,165 total views,  1 views today