Dzień Edukacji Narodowej

,, Zacną rzeczą jest się uczyć , lecz jeszcze zacniejszą nauczać…”
(Mark Twain)

Dnia 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt Marek Olszewski, przewodniczący Rady Gminy Piotr Dziadoń, przedstawiciel Rady Rodziców, nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie i nauczyciele. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Jadwiga Zając, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła nagrody dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Głos zabrał również wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, który również złożył życzenia dla nauczycieli oraz wręczył nagrody wójta.

Tego dnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Piękny program artystyczny przypomina uczniom osobę naszego wielkiego rodaka, który był wspaniałym nauczycielem.

Wstańcie, chodźmy! hasło tegorocznego dnia papieskiego, które odnosi się do tytułu jednej z książek papieża Jana Pawła II.

drugiej części artystycznej uczniowie wyrazili tańcem, śpiewem i wierszem swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi składamy słoneczne życzenia:

Zdrowia, szczęścia, radości
i marzeń spełnienia.
Aby zawsze było słońce
I uśmiech na twarzy,
Aby wszystko się spełniło
O czym Pan, Pani marzy !!!

GALERIA – KLIK, KLIK, KLIK

Małgorzata Kowalska
Justyna Kuriata
Magdalena Gradowicz
ks. Piotr Brygoła

 784 total views,  1 views today