Pocztówka dla Niepodległej – konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

CELE KONKURSU:
1) Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.
2) Zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.
3) Uświadamianie jak ważna jest ojczyzna.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
2) uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
3) uczniowie szkół podstawowych klas VII -VIII

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie.
Format prac: A3 i A4

Termin dostarczenia prac: do 5 listopada 2019r. do organizatorów.

1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych  zgodnie z ustalonymi kryteriami.
2) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora.
3) Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania i zgodność z tematem.
4) W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace.
3) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 8 listopada 2019r.na akademii szkolnej.

ORGANIZATORZY
Katarzyna Sałyk
Cezary Boroch

 703 total views,  1 views today