Spotkanie z Policjantami z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

W ramach działań profilaktycznych i akcji związanych z bezpieczeństwem „Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy” dzieci 19 listopada br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, pracującym na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominali zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczne zachowanie w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak
również innych aspektów pracy policjantów. Dzieci z dużym zaangażowanie brały udział w zajęciach.

Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.

Dziękujemy policjantom
asp. sztab. Dariuszowi Kamińskiemu
sierz. sztab. Jackowi Szawkowskiemu
za przeprowadzenie zajęć

GALERIA – KLIK

nauczyciele świetlicy SP Srokowo

 626 total views,  1 views today