Parę słów o przemocy

Przemoc występuje w następujących formach:

 Przemoc fizyczna: bicie, kopanie, plucie, szarpanie, popychanie, niszczenie przedmiotów,zamykanie w pomieszczeniach,
 Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szantażowanie, przezywanie, grożenie, poniżanie, obgadywanie, krzyki, kłótnie,
 Cyberprzemoc jest stosowana z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 Przemoc utajona jest stosowana bez słów i kontaktu, polega na wrogich gestach i mimice, izolowaniu, manipulowaniu.

Pamiętaj! Każda z wymienionych form jest przestępstwem!

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzypublicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (…). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Art. 72

Sposoby na przemoc: 
 Spróbuj ignorować, to co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania.
 Staraj się wyglądać na pewnego siebie – chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią.  Ćwicz swój głos – odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć sprawcą w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania.
 Jeśli ci dokuczają – najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, im dłużej będziesz stał i słuchał tym większą zabawę będą mieli sprawcy.
 Miej przygotowaną odpowiedź: „Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?”, „To nie jest w porządku wyśmiewać się z kogoś”, „Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi”.
 Powiedz krótko i stanowczo, że nie zgadzasz się na takie traktowanie: „Nie mów tak do mnie”, „Nie zgadzam się”, „Nie nazywam się tak”.
 Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą ,”bronią” na agresję. Jeśli
potrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. Poćwicz takie odpowiedzi w domu.
 Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi, udawaj, że nie dosłyszysz („Co mówicie? Głośniej. Ale, że co ja zrobię? Nic nie słyszę” itd.), upozoruj, że mdlejesz („Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego przezywania, chyba zemdleję”), może zmień temat („Widzieliście nową wersję Warhammera?”).
 Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się
o wiele lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach. Sprawcy częściej atakują pojedyncze ofiary.
 Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego. Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli maja różne, sprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Warto skorzystać z ich wiedzy.

Pamiętaj! Nie jesteś sam, koniecznie poszukaj pomocy, która nie jest donosicielstwem,a dbaniem o własne bezpieczeństwo.

Agata Wojnowska
pedagog szkolny

Lista instytucji i organizacji, które mogą pomóc Tobie lub Twojemu Dziecku:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www: http://www.brpd.gov.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel.: 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl
www: http://www.ceo.org.pl/

Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel.: 22 635 27 73
www: http://www.wolontariat.org.pl/

Fundacja elle Polonus
ul. Kredytowa 4/18, 00-056 Warszawa
tel.: 22 498 88 85
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl
www: http://www.civispolonus.org.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa
tel.: 22 616 65 05
e-mail: fdn@fdn.pl
www: http://www.fdn.pl/

Fundacja KARAN
ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa
tel.: 22 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www: http://www.karan.pl/

Fundacja „Praesterno”
ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa
tel.: 22 621 27 98
e-mail: biuro@praesterno.pl
www: http://www.praesterno.pl/

Instytut Amity
ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa
tel.: 22 648 37 79
e-mail: amity@amity.pl
www: http://www.amity.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa
tel.: 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
www: http://www.kopd.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”
ul. Borotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel.: 22 824 25 01
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www: http://www.niebieskalinia.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel.: 22 345 37 00
www: http://www.ore.gov.pl/

Polska-Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: 22 828 43 73
e-mail: pafw@pafw.pl
www: http://www.pafw.pl/

Polskie Centrum Mediacji 
ul. Jagiellońska 58/122, 03-468 Warszawa
tel.: 22 826 06 63
e-mail: pcm@mediator.org.pl
www: http://www.mediator.org.pl

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa
tel.: 22 839 36 52
e-mail: elleg_dziecka@przemocwszkole.org.pl
www: http://www.przemocwszkole.org.pl

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej SPÓJRZ INACZEJ
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
tel.: 41 274 18 00
www: http://www.spojrzinaczej.pl/

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
tel.: 22 826 08 74
e-mail: el-zg@tpdzg.org.pl
www: http://www.tpdzg.org.pl/

Możesz też znaleźć instytucję za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej: www.porozumienie.niebieskalinia.pl

Uczniu, koniecznie przeczytaj:

 Aboff M., Poklewska-Koziełło E. Nie lubię łaskotek. Prawo dziecka do mówienia nie.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004
 Ładecka A. (ilustracje). Śmierdzący ser . Jak bronić się przed przemocą w szkole.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004
 Piotrowska E. A ja nie pozwolę nudzić wam się w szkole. Poznań: Media Rodzina
(książeczka do wypełniania przez dzieci). Poznań 2007
 Rigall G. (ilustracje), Pellegrini M. W. Zbyt miła. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gdańsk 2009
 Stalfelt P. Mała książka o przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski. Warszawa 2008
 Zubrzycka E. Ładecka A. (ilustracje). Słup soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2007
 Żelewska A. (ilustracje), Zubrzycka E. Powiedz komuś! Co każde dziecko powinno
wiedzieć. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
 Zubrzycka E. Dręczyciel w klasie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci
Bezpieczne Dziecko . Gdańsk 2008
 Tibo G., Zaü. Dziewczynka, która przestała się uśmiechać. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Gdańsk 2004

 661 total views,  1 views today