Zbieramy zużyte baterie- konkurs trwa!

Drodzy uczniowie!

Od kilku miesięcy zbieramy zużyte baterie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Edukujemy – pomagamy”. Konkurs trwa do 31 marca 2020 r. Bardzo się cieszę, że tak wielu uczniów włączyło się w akcję. Proszę jednak, by „na siłę” nie zbierać baterii, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Głównym celem jest uświadomienie nam wszystkim, że zużyte baterie są bardzo niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka i nie wolno wyrzucać ich byle gdzie. Powinniśmy wyrobić w sobie nawyk wrzucania zużytych baterii do specjalnych pojemników. W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki jak: ołów, kadm, rtęć oraz kwasy bądź zasady, które mają właściwości żrące i korozyjne.

CZY WIESZ, ŻE 1 MAŁA BATERIA GUZIKOWA MOŻE SKAZIĆ 1 M 3 GLEBY I ZATRUĆ 400 L WODY ?

Pb– ołów – powoduje choroby w organizmach żywych np. uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, uszkodzenia nerwów i nadciśnienie tętnicze.

Hg- rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe; u ludzi powoduje uszkodzenia układu nerwowego (mózgu), nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Cd- kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Ni- nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Li- lit–powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy,
a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

Do tej pory nasza szkoła oddała do recyklingu 58 zielonych kartonów z zużytymi bateriami. Recyklingiem zajmuje się firma „REBA” z Warszawy (www.reba.pl ). W zamian za zbiórkę baterii – „REBA” wspomaga finansowo Fundację „Dla Rodaka” (pomoc dla Polaków żyjących w dalekim Kazachstanie). Jesteśmy wolontariuszami- przyczyniamy się do polepszenia ciężkiego losu naszych rodaków w dalekiej Azji. Wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego. Dziękuję chłopakom z klasy VIII za pomoc przy przenoszeniu pudeł z bateriami.

GALERIA – KLIK

Beata Beyer

 682 total views,  1 views today