Aktywizujące metody nauczania

Nowoczesne metody nauczania ułatwiają przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Nie bez znaczenia dla procesu uczenia się jest także emocjonalne zaangażowanie uczniów. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści.


Aktywizujące metody nauczania, które warto stosować w procesie nauczania/uczenia się:

1. Projekty, plakaty, prezentacje
2. Ćwiczenia praktyczne
3. Drama
4. Gry dydaktyczne
5. Gry terenowe
6. Eksperymenty i doświadczenia
Pokolenie cyfrowych tubylców uczy się nowych rzeczy zupełnie inaczej niż cyfrowi imigranci. Bardziej niż tekst przemawia do nich dźwięk i obraz. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na lekcjach. Interaktywne tablice, smartfony, tablety i zajęcia prowadzone na platformach e-learningowych pozwalają uczyć się szybciej i ciekawiej.
Człowiek uczy się, bo jest ciekawy świata. Ciekawość jest jedną z funkcji mózgu, warunkiem uczenia się i motywacji, a przejawia się na wiele sposobów. Dzieci lubią bawić się, doświadczać, eksperymentować, zadawać pytania. W zabawie i przez zabawę uczą się zachowań społecznych i zdobywają nową wiedzę.                            Ewa Borgosz
Poradnik dla rodzica kliknij

 1,609 total views,  1 views today