KONKURS – Dni Rodziny

Z okazji obchodów Dnia Rodziny, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Srokowie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszamy do udziału w konkursie. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego-literackiego

Rodzina w czasach pandemii

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Srokowie z Filią w Solance we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Srokowie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie, która jest fundatorem nagród. W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola i szkoły Podstawowej w Srokowie.

Cel Konkursu

1. Promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych.
2. Rozwijanie wyobraźni młodych ludzi i ich twórczego podejścia do wartości rodziny.|
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wartości relacji rodzinnych.
4. Poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.
5. Poszukiwanie pozytywnych aspektów życia rodzinnego w okresie pandemii koronawirusa.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkola i klasy „0” oraz klas I-IV, V- VIII

2. Zadanie konkursowe dla dzieci przedszkolnych oraz zerówki polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Moja rodzina w czasie pandemii”. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4 wykonana techniką dowolną.

3. Zadanie konkursowe dla klas I-IV polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Wspólne spędzanie czasu z rodziną w czasie pandemii”. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4 wykonana techniką dowolną.

4. Zadanie konkursowe dla klas V-VIII polega na opracowaniu wypowiedzi literackiej na temat „Jak rodzinnie spędzimy czas po zakończeniu pandemii”. Wypowiedź może mieć formę opowiadania, wiersza, rozprawki, piosenki.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres mailowy mchodubska@gmail.com lub zapakowane w kopertę i dostarczone do skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu do szkołu. W mailu lub na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.

7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkole i klasy „0”
b) klasy I- IV
c) klasy V-VIII

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 12.06.2020

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 15 czerwca 2020r.
4. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

 885 total views,  1 views today