Biblioteka rośnie w siłę!

Nasza szkoła otrzymała w ramach narodowego programu czytelnictwa, aż 12 tysięcy złotych na doposażenie biblioteki szkolnej!

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego w 2020 r. w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami

Szkoła Podstawowa w Srokowie dotacja celowa12 000,00


Celem realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w naszej szkole jest  rozwijanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej a także uatrakcyjnienie jej księgozbioru poprzez zakup nowości bibliotecznych.

Dyrektor szkoły
Jadwiga Zając

 467 total views,  1 views today