Nie bądź obojętny…

Od dziesięciu lat 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Janusz Korczak powiedział także kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności, które nazywają się prawami człowieka.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Prawo do nietykalności cielesnej oraz wolności od poniżającego traktowania lub karania należy do podstawowych praw człowieka.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w prowadzonej kampanii „Pandemia przemocy” zwraca uwagę na wciąż istniejące zjawisko krzywdzenia dzieci. Śledząc wskaźniki zachorowań na koronawirusa, pamiętajmy, że pandemia Covid-19 trwa i tak samo wzmaga się przemoc wobec dzieci.

Wg przeprowadzonych badań w czasie pandemii:

27% dzieci i młodzieży doświadczyło krzywdzenia
11% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej
1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji…

Koniecznie zajrzyj:

https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/
http://pokonackryzys.pl/
https://liniawsparcia.pl/

Magdalena Chodubska

Źródła:
https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/
https://www.policja.pl/
https://myslepozytywniewiecjestem.blogspot.com

 554 total views,  1 views today