Warto czytać

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „WARTO CZYTAĆ – konkurs na plakat promujący czytelnictwo”. Głównym celem konkursu jest promocja czytelnictwa i zachęcenie uczniów  do czytania.  Mamy teraz w czym wybierać, ponieważ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła zakupiła do biblioteki wiele ciekawych książek.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

WARTO CZYTAĆ
konkurs na plakat promujący czytelnictwo

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna .
  II. Cele konkursu:
 • promocja czytelnictwa,
 • zachęcenie uczniów do czytania książek,
 • rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego uczniów.

III. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII,
 • uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać plakat promujący czytelnictwo,
 • technika wykonania prac – dowolna, format prac – A3,
 • praca powinna zawierać hasło promujące czytelnictwo, zachęcające do czytania książek,
 • pracę konkursową należy dostarczyć do biblioteki szkolnej
  do dnia 18.12.2020 r.
 • praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie
  (imię i nazwisko, klasa),
 • uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 • oceny prac dokona jury powołane przez organizatora,
 • kryteria oceny prac:
  zgodność z tematem, wartość artystyczna, estetyka pracy
 • wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły,
 • prace prezentowane będą w szkole i na stronie internetowej szkoły,
 • laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Anna Stasińska

 

 544 total views,  1 views today