Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego klas drugich i trzecich „Najlepsi w szkole”

Uczniowie klas drugich i trzecich rozpoczęli drugie półrocze bardzo pracowicie. Zmagali się bowiem z niełatwymi zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności w zakresie ortografii.

Konkurs ortograficzny przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie, klasowym, który odbył się 4 lutego, uczniowie przystąpili do pisania dyktanda. Brało w nim udział 22 uczniów z klas drugich i 22 uczniów z klas trzecich. Ci, którzy uzyskali największą ilość punktów, zakwalifikowali się do drugiego etapu- szkolnego (odbył się 11 lutego). Tym razem zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie zadań testu ortograficznego.

Efektem zmagań konkursowych było wyłonienie uczniów, którzy najlepiej znają zasady ortograficzne i (co najważniejsze) potrafią je stosować.

 „Najlepsi w szkole” uczniowie klas drugich

 I msc. – Błażej Żejmo kl. IIa
II msc. – Joanna Łastówka kl. IIa
III msc. – Anita Wielgosz kl. IIa

„Najlepsi w szkole” uczniowie klas trzecich

I msc. – Zuzanna Szakiel kl. IIIa
II msc. – Natalia Prawecka kl. IIIa
 III msc. – Rafał Kukuła kl. IIIa, Oliwia Duda kl. IIIa
 wyróżnienie: Hanna Lubera kl. IIIa
Kinga Halicka kl. IIIb

15 lutego wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zmaganiach konkursowych. Dziękujemy również za zaangażowanie rodzicom i wychowawcom.

GALERIA – KLIK

organizatorzy:
Aneta Milewska
Agnieszka Pelc

 398 total views,  1 views today