Przełowienie to nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk ryb. Prowadzi to do niebezpieczeństwa, że dany gatunek ryb nie nadąża się rozmnażać i powiększać swojej liczebności. Już dziś na świecie 30 %  łowisk jest przełowionych, a 60 % jest tym zagrożonych. Co Ty możesz zrobić? Wybieraj produkty rybne z Międzynarodowym Certyfikatem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

 

Tu jest link do karty interaktywnej o przełowieniu:

https://view.genial.ly/604106a4671a600db7aa85a4/interactive-content-przelowienie-ryb-w-oceanach

 

Beata Beyer

                                                                                                                             Beata Beyer

Loading