Wyniki konkursu MISTRZ SŁOWA

8 czerwca 2021 roku odbył się II etap szkolnego konkursu literacko-krasomówczego „MISTRZ SŁOWA”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych, poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia.

Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Zając, Anna Stasińska, Daria Oryńczak przy ocenie uczestników brała pod uwagę zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, konstrukcję wypowiedzi, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność formułowanych myśli,  poprawność wyrażania się oraz  bogactwo języka.

Po wysłuchaniu przygotowanych prezentacji komisja wyłoniła laureatów:

I miejsce – Piotr Kukuła  kl. VIII
II miejsce – Wiktoria Perfikowska kl. VI b
III miejsce – Konrad Dudek kl. VII a
Wyróżnienie – Tomasz Skiberys kl. VII a

Gratulujemy  i życzymy kolejnych sukcesów krasomówczych.

GALERIA – KLIK

Organizatorzy: Anna Stasińska, Urszula Łojewska, Iwanna Orynczak

 

 265 total views,  1 views today