SUKCES UCZNIÓW KLASY 8 – BRAWO WY!


Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Język polski
Szkoła 64 % stanin  6
Powiat 59%
Polska 60%

Matematyka
Szkoła 52 % stanin 6
Powiat 43%
Polska 47%

Język angielski
Szkoła 66%   stanin 6
Powiat 61%
Polska 66%

Kochani
żyjcie pięknie, kochajcie ludzi,
spełniajcie marzenia swoje i swoich bliskich,
realizujcie swoje pasje,
bądźcie dla innych powietrzem, słońcem, radością…
A Wasze życie niech będzie dobre.

Pamiętajcie!
Razem możemy więcej, lepiej, piękniej.

Mierzcie wysoko, pokonujcie przeszkody, sięgajcie gwiazd!

Gratuluję wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom.

 415 total views,  1 views today