Uroczysty apel na DEN

W czwartek 14 X 2021 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkich przywitała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica klasy VIIIb Martyna Hryniewicka. Gośćmi specjalnymi byli: Wójt Gminy Srokowo p. Marek Olszewski, ksiądz proboszcz Kazimierz Sawostianik oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Milena Miernik-Połubińska.

Pani Dyrektor Karolina Andruszkiewicz-Kukuła złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie oraz wręczyła nagrody dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Pani Dyrektor dodatkowo podziękowała uczniom, że codziennie dają nam powody do podejmowania wciąż nowych wyzwań. Następnie głos zabrał wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, który również złożył życzenia nauczycielom oraz wręczył nagrody wójta.

Po części oficjalnej przewodnicząca samorządu zaprosiła wszystkich na część artystyczną. I  tu niespodzianka – w tym roku to nauczyciele przygotowali inscenizację wiersza Jana Brzechwy -Rzepka dla dzieci.

Niespodzianka bardzo się podobała -czekamy na więcej występów trupy nauczycielskiej 🙂

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
życzmy wszystkim Pracownikom Naszej Szkoły
sił do wypełniania codziennych obowiązków,
uśmiechu na twarzy – on potrafi rozjaśnić najbardziej zachmurzone niebo,
radości z pracy przepełnionej pasją i chęcią dzielenia się wiedzą,
doświadczeniem i umiejętnościami z tymi,
których nam powierzono.
A uczniom życzymy samych słonecznych dni

oraz dużo dobrych ocen!

                                                                          Karolina Senio

GALERIA – KLIK

 270 total views,  2 views today