Koniec stycznia to czas na coroczne  Zimowe Ptakoliczenie. Jest to ogólnopolska akcja liczenia dzikich ptaków zimujących w pobliżu człowieka. W Srokowie takie liczenie mieliśmy w sobotę 22 stycznia. O godz.12 duża grupa chętnych uczniów z klas II-VIII zebrała się przy szkole. Dowiedzieliśmy się, na jakie ptaki mamy szanse i jak obserwować, by ptaków nie spłoszyć. Ruszyliśmy trasą – ul. Szkolna, koło kościoła, ul. Traugutta, ul. Leśna, koło straży pożarnej, ul. Węgorzewska, Plac Rynkowy. Pogoda była piękna – niebieskie niebo, lekki mróz i dużo śniegu. Wszyscy uczniowie wykazali się większą lub mniejszą, ale jednak znajomością ptaków, obserwowali je chętnie przez lornetki. Było też trochę zabaw na śniegu 😀  Wyniki prześlę do siedziby OTOP-u w Warszawie (www.otop.org.pl )

Oto gatunki ptaków widziane przez nas w Srokowie:

– wróbel domowy

– (wróbel) mazurek

– sikorka bogatka

– sikorka modra

– sierpówka

– kwiczoł

– zięba

– kos

– sroka

– gawron

– kawka

– gołąb miejski

– trznadel

                                                                                     – gil 

UCZNIOWIE OBECNI NA PTAKOLICZENIU:

– IIa – M. Jankowska

– IIIa – J. Łastówka

– IVa – O. Duda

– IVb – H. Kuriata, L. Huk, K. Halicka, A. Pawłusewicz

– V – M. Soroczyńska, K. Workun, A. Król, N. Sapela, W. Bilska, G. Łastówka, K. Biernacki. D. Modzelan, Ł. Pąk, W. Rosa, D. Gościński, A. Rutkowski

– VI – B. Dziadoń

– VIIb – W. Perfikowska, N. Gzyl, Sz. Myszkowski, M. Szmyglewski, J. Bochan, D. Rutkowski, D. Dźwil

– VIIIa – M. Dziadoń, Z. Ręmbisz, M. Duda, F. Szakiel

– VIIIb – M. Gehfeld

 Wszyscy uczniowie otrzymali na pamiątkę „ptasie” gadżety oraz pochwałę za chęci jaki również „szóstkę” za aktywność. Mam nadzieję, że ten zimowy spacer i obserwacja ptaków wszystkim uczestnikom dostarczyły i wiedzy,  i radości 😆 

Beata Beyer

Loading