Konkurs plastyczny „Ptaki wokół nas”

W kwietniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Z tej okazji Mazurski Park Krajobrazowy  ogłasza konkurs plastyczny pt. „Ptaki wokół nas”.

                           Zapraszam do udziału w konkursie uczniów z klas I – VIII  🙂

  1. Cel – popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej, w szczególności o ptakach.
  2. Zadanie – polega na wykonaniu i przedstawieniu do oceny rysunku (obrazka). Praca powinna przedstawiać ptaki w ich naturalnym środowisku. Może to być portret, pejzaż z ptakiem w roli głównej lub scenka z życia jakiegoś gatunku.
  3. Technika – dowolna, ale wykluczone są formy przestrzenne, a wielkość pracy musi być zbliżona do formatu A3.
  4. Uwagi – Każdej pracy należy nadać tytuł oraz zamieścić na jej odwrocie imię i nazwisko oraz wiek. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej zawierającej dane uczestnika i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania u p. B. Beyer). Proszę nie przyklejać karty zgłoszeniowej do pracy. Należy ją umieścić osobno wraz z pracą.
  5. Termin – pracę i kartę zgłoszenia zależy złożyć do p. Beata Beyer do dn. 6 maja br. (piątek).
  6. Ogłoszenie wyników – 31 maja br. na stronie internetowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego: www.mazurskipark.pl.
  7. Nagrody – organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

                                                                                      Zapraszam 🙂

                                                                                      Beata Beyer

 249 total views,  1 views today