„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz,  z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też.                                                                                                                                                         A na koniec czułe słowa padną w tej piosence-  posprzątajmy sobie w głowach, (….) by nie śmiecić więcej!”

(Wojciech Młynarski, hymn Sprzątanie Świata Polska)

Słowa tego hymnu znalazły się na gazetce ściennej na korytarzu przy salach lekcyjnych

klas I-III. Uczniowie mogli też znaleźć na tej gazetce plakaty promujące wrześniową akcję

Sprzątania Świata i sektory, które zostały im przydzielone do sprzątnięcia.

Efektem sprzątania było zebranie 14 sześćdziesięciolitrowych worków posegregowanych śmieci. Zdecydowanie najwięcej było odpadów szklanych. Niestety, kolejny raz okazało się, że dzieci pozbierały śmieci wyrzucane przez dorosłych, którzy muszą „posprzątać sobie w głowach, by nie śmiecić więcej”.

Dodatkowo, w ramach akcji proekologicznej, dzieci uczęszczające do świetlicy wykonały prace plastyczne promujące poszanowanie przyrody i dbałość o nasze środowisko. Klasy IV i V wykonywały na lekcjach ekozabawy. Efekty prac wywiesiliśmy na drzwiach pracowni. Klasa VI i VII sprzątały dwie ulice Srokowa, a klasy VIII zwiedziły gminną oczyszczalnię ścieków. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do większej dbałości o naturę.

                                                     Beata Beyer,  Agnieszka Pelc, Katarzyna Szymańska

KLIK – Sprzątanie Świata 2022

KLIK – Sprzątanie Świata 2022, klasy 1

Loading