Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie”
Arystoteles
Dnia 23 czerwca 2023 r. dla uczniów klas VIII zabrzmiał ostatni dzwonek w murach naszej szkoły. Uroczystość zainaugurował polonez w wykonaniu absolwentów.  Pani Dyrektor przywitała wszystkich obecnych. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru młodszym uczniom oraz ślubowanie absolwentów i przedstawicieli nowego Samorządu Uczniowskiego. W czasie uroczystego apelu zostały przyznane wyróżnienia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Wójt i Rada Gminy Srokowo przyznali nagrodę Primus Inter Pares uczniowi klasy VIIIa Radosławowi Hatalakowi. Wyróżnienia przyznano uczniom – Alicja Kukuła, Wiktoria Skiberys, Szymon Myszkowski, Piotr Weryk, Natalia Gzyl, Julia Mrówka, Michalina Kiełbasa.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymał uczeń klasy VIIIa Radosław Hatalak. Ten sam uczeń otrzymał dyplom od Kuratora Oświaty w Olsztynie za uzyskanie tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii. Nauczyciel, Pani Beata Beyer, otrzymała podziękowanie. Odznaki wzorowego ucznia za średnią co najmniej 5.0 i wzorowe zachowanie zostały wręczone absolwentom: Katarzyna Adakimowicz, Dawid Dźwil, Natalia Gzyl, Szymon Myszkowski, Wiktoria Skiberys, Wiktoria Perfikowska, Julia Mrówka, Alicja Kukuła, Radosław Hatalak, Michalina Kiełbasa, Wiktoria Ostrowska, Piotr Weryk. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre).
Nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim zdobyła Alicja Kukuła, a w konkursie matematycznym zdobył Piotr Weryk. Uczniowie zostali również docenieni za pracę na rzecz wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego, sklepiku szkolnego oraz działalność w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie.
Sponsorom i życzliwym nam osobom zostały też przyznane tytuły „Przyjaciel Szkoły” , przyznano też szereg podziękowań za owocną współpracę ze szkołą. Uroczystość była czasem wzruszeń i wspomnień. Ze swoimi wychowankami pożegnały się panie Ewa Kozłowska- Tatol i Halina Kukuła. Absolwenci pożegnali też Panią Małgorzatę Kowalską, która odchodzi na emeryturę, a która prowadziła wolontariat. Uczniowie klasy VII pożegnali absolwentów piosenką oraz wręczyli wszystkim drobne upominki. Uczennice klasy VI, Ala i Ola,  obdarowały absolwentów swoim rękodziełem. Życzymy absolwentom, którzy opuścili mury naszej szkoły  sukcesów, a przede wszystkim wiary w swoje możliwości na dalszych etapach  edukacji. Przeżyjmy to jeszcze raz, relacja z uroczystości:
KLIK – ZDJĘCIA

Loading