DOKUMENTY RADY RODZICÓW

Regulamin RR 2020

Uchwała RR nr 1.2020

 

Na posiedzeniu, które odbyło się 20.09.2018 r. RR podjęła decyzję o podtrzymaniu dotychczasowych zasad rozdysponowania środków finansowych wpływających z darowizny od rodziców. Otóż 30% każdej darowizny – w tym roku określono ją na 30 zł (ale warto pamiętać, że nie jest obowiązkowa i że można wpłacić KAŻDĄ kwotę) – zostaje do dyspozycji klasy. Jeżeli uczeń ma rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły lub przedszkola, kwota ta zostaje podzielona równo pomiędzy odpowiednie oddziały klasowe.

Przykład: rodzic wpłaca 30 zł na RR -> 9 zł pozostaje do dyspozycji klasy, jeśli tylko 1 dziecko w rodzinie uczy się w naszej szkole, ale: odpowiednio 4,50 zł lub 3 zł, jeśli do szkoły uczęszcza 2 lub 3 dzieci.

Łatwo obliczyć, że – jeśli darowiznę na RR wpłaciło np.: 10 uczniów w klasie, którzy nie posiadają rodzeństwa + 5 uczniów, którzy mają w szkole brata lub siostrę + 4 uczniów, którzy mają dwoje rodzeństwa – klasa dysponuje kwotą 124,50 zł.

RR pozostawia do decyzji klasy (wychowawca, uczniowie, rodzice) na co ta suma zostanie przeznaczona.

W związku z powyższym prosimy, aby listy uczniów, którzy wpłacili darowiznę na RR uzupełnione były o imiona i nazwiska rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły lub przedszkola (z podaniem oddziału, do którego należy).

 

 

Loading