KONTAKT

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła
Wicedyrektor: Piotr Łastówka

Adres szkoły:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO W SROKOWIE
ul. Szkolna 3,
11-420 SROKOWO

Godziny pracy sekretariatu:

– poniedziałek – piątek: 7.00-15.00

tel. 89 753-40-01
ma
il: sekretariat@spsrokowo.pl

Loading