OGŁOSZENIA RADY RODZICÓW

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • dla klas 0-VIII – 35 zł
  • dla przedszkolaków – 29 zł 
  • Składka jest zbierana do 26 września 2022 r.

DOBROWOLNE WPŁATY NA RR. Rada Rodziców gromadzi fundusze z Państwa dobrowolnych składek. W tym roku proponujemy kwotę darowizny w wysokości 40 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców klas lub na poniższe konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Srokowie ul. Szkolna 3, 11-420 Srokowo

14 8851 1021 2003 0000 0097 0001

W tytule proszę wpisać: „Darowizna na fundusz Rady Rodziców” oraz – koniecznie! – imię i nazwisko dziecka oraz nr klasy, w której dziecko się uczy.

Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły i przeznaczone są w szczególności na:

– wycieczki szkolne,
– imprezy szkolne,
– nagrody,
– zapomogi,
– poprawę bazy materialnej szkoły,
– wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
– obsługę finansową Rady Rodziców,
– wspomaganie oddziałów w wydatkach klasowych,
– pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
– pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

Loading