DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ :)

W obecnej sytuacji przyszło nam zmierzyć się z bardzo ważnym wyzwaniem, jakim jest kwarantanna, spowodowana koronawirusem. Jest to dla nas wszystkich ciężki czas, czas próby, odpowiedzialności oraz empatii. Z uwagi na zamknięcie szkół i zawieszenie zajęć uczniowie spędzają ten czas w domach. Z racji tego, jaka sytuacja panuje w chwili obecnej na całym świecie, związana z koronawirusem, świetlica szkolna przyłączą się, do wsparcia właśnie was Drodzy Rodzice… Zachęcamy i prosimy, żebyście poświęcali, ten wolny czas dla waszych dzieci -odrabiajcie z nimi lekcje, powtarzajcie materiał przesyłany przez nauczycieli.
Aby ten czas spędzony wspólnie z dziećmi był przyjemny oraz wartościowy nauczyciele  świetlicy przygotowali dla Państwa wiele ciekawych propozycji i pomocy.
COŚ  Z KULTURY – WIRTUALNE MUZEA i TEATRY

https://www.vogue.pl/a/galerie-i-muzea-ktore-mozesz-zwiedzic-online

https://www.facebook.com/watch/?v=499649297585027 Łazienki Królewskie – Sala Salomona

ŁAP GROTESKĘ W SIECI
http://www.groteska.pl/?fbclid=IwAR1NwbAD20rRfpKsgcDvlgb0W20jgPABipEicG-K4uDJpeJvjPG9CSvqLS8 zostań w domu – zostań aktorem warsztaty z Teatrem Groteską

KARTY PRACY I CZASOUMILACZE
https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/

http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/

https://www.quizme.pl/q/merrylu/wiosenne-zgaduj-zgadula?fbclid=IwAR1AjrrctOS2BALhip_l3f6PZv44AQkKcbklIPrpk-DeyI0PxpLrBPVtkbA

http://dzieci.epapa.pl/gry-dla-dzieci/

https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/…/do%20pobrania

 POMYSŁ NA WSPÓLNE GOTOWANIE Z RODZICAMI
https://www.youtube.com/watch?v=k5kkZ1cJSZA&t=8s pancakes

https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury/app/212104595551052/ ciasto szarak

https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury/app/212104595551052/ drożdżowe cruffiny

  COŚ DO POCZYTANIA
https://basn.pl/bajki/do-czytania.php

http://www.naszebajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=25&lnk=Przysz%u0142a_wiosna&lnk2=Przysz%u0142a+wiosna&kid2=25

COŚ DO POŚPIEWANIA
https://www.youtube.com/watch?v=h2DtbkBr65A

https://www.youtube.com/watch?v=z6B7yGTMNRI

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

http://dzieci.epapa.pl/piosenki/

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ&fbclid=IwAR1iHvlTcCK7W4ir-7OSYK-mNh27IcJ-ZroPLZzA0-4pRBxSt-I12N2FiNk

https://www.youtube.com/watch?v=FSSKYD8z6KM piosenka „W układzie słonecznym)

Coś do pokolorowania

http://www.supercoloring.com/pl/sections/kolorowanki

https://www.e-kolorowanki.eu/

https://www.kolorowankionline.net/

http://dzieci.epapa.pl/kolorowanki/

https://www.dropbox.com/s/21ohpg351sf2pym/Wielkanoc%20-%20sylaby%20otwarte%20-%20pokoloruj%20wed%C5%82ug%20legendy.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0Mr7HursgmPrd5w6hsBYMxE1QufNTRmR5v5-7WXrAu8F1ZDr17uaze1wE

PRACE PLASTYCZNO-TECHNICZNE
https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k

https://www.youtube.com/watch?v=3AmRv0In65M

https://www.youtube.com/watch?v=q1C7ATKlBAw

https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk

https://www.facebook.com/kubisiowyogrod/videos/757408808000273/

https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury/app/212 104595551052/ coś z niczego

http://dzieci.epapa.pl/zrob-to-sam/

ZADANIA I CELE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Pracownicy świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.
 • Przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej
 • Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją.
 • Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

 

 1,487 total views,  1 views today