ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO

W naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

  • rewalidacyjne;
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • logopedyczne;
  • dydaktyczno-wyrównawcze;
  • korekcyjno-kompensacyjne;
  • rozwijające;
  • z pedagogiem;
  • z psychologiem.

 1,776 total views,  1 views today