W załączeniu przedstawiam procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii wirusa COVID-19 oraz oświadczenia i deklaracje do wypełnienia przez rodzica przed posłaniem dziecka do szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Jadwiga Zając

Loading