REGULAMINY

Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. prof. S. Srokowskiego w Srokowie

Regulamin stłówki szkolnej

Wszystkie pozostałe regulaminy obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się w sekretariacie szkoły i są do wglądu w dniach: poniedziałek- piątek w godzinach 7.00- 15.00.

 

Loading