Pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły:
1. pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje pasje zainteresowania;
2. mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi ale i dla całego społeczeństwa;
3. umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy innych ludzi, byli zaradni i odpowiedzialni;
4. byli aktywni i twórczy – potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy;
5. odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności;
6. potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia;
7. znali i szanowali historię, kulturę i tradycję regionu i kraju;
8. potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media;
9. byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii;
10. mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze;
11. potrafili prawidłowo funkcjonować w zespole rówieśniczym.

UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ
UCZYĆ SIĘ, ABY WSPÓLNIE ŻYĆ
UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ I ROZUMIEĆ
UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ I ZMIENIAĆ ŚWIAT

Loading