Stanisław Józef Srokowski (ur. 8 lipca 1872 w Węgrzcach koło Krakowa, zm. 20 sierpnia 1950 w Warszawie) – polski geograf, badacz m.in. Prus Wschodnich, po II wojnie światowej pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1946 r. został przewodniczącym Komisji Ustalania Nazw Miejscowości, która zajmowała się przywracaniem nazw polskich i spolszczaniem nazw niemieckich na Ziemiach Odzyskanych (ziemie zachodniej i północnej Polski odzyskane po wojnie). W 1950 r. historyczną nazwę naszej miejscowości – Dryfort (z niemieckiego Drengfurt) zastąpiono nazwą Srokowo, upamiętniając w ten sposób zasługi profesora Stanisława Srokowskiego.

MY dla naszego Patrona
I. Mała miejscowość niedaleko Krakowa:
Na świat przychodzi syn Izy i Leona;
Tysiąc osiemset siedemdziesiąty drugi
To początek jego ziemskiej posługi.
W Węgrzcach z rodziną się wychowuje,
Babcia Teresa wszystkimi dyryguje.
Stanisław Srokowski, bo o nim tu mowa,
Pojechał się uczyć do miasta Krakowa.

Ref. Srokowski, Srokowski, Srokowski SKA
Kraków-Warszawa-Srokowo-Polska
Srokowski, Srokowski, Srokowski SKA

II. Historię i przyrodę zgłębiał na UJ-ocie,
A ukończył Politechnikę we Lwowie.
17 lat w roli nauczyciela.
Piastował funkcję wojewody i konsula.
Spoczął na ewangelickim cmentarzu.
Przed śmiercią jego Drengfurt zmieniono w Srokowie.
W 80. roku srokowska szkoła
Przyjęła imię Stasia profesora!

uczniowie rocznik 2001 i p. Aneta Wereda

Kim jest?

Prezentacja o patronie wykonana na Święto Szkoły 20 września 2022 r.:

 

TU – ZDJĘCIA PRZEDWOJENNEGO SROKOWA  (DRENGFURT)

Loading