Regulaminy obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się w sekretariacie Szkoły i są do wglądu w dniach: poniedziałek- piątek w godzinach 7.00- 15.00.

Loading