KONTAKT

Dyrektor szkoły: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła
Wicedyrektor: Ewa Kozłowska-Tatol

Adres szkoły:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO W SROKOWIE
ul. Szkolna 3,
11-420 SROKOWO
tel. 89 753-40-01
ma
il: sekretariat@spsrokowo.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00

Loading