Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 przypadają w dniach:

1.  31 października 2022 r.

2.  2 stycznia 2023 r.

3.  17 kwietnia 2023 r.

4.  2 maja 2023 r.

5.  23 maja 2023 r.

6.  24 maja 2023 r.

7.  25 maja 2023 r.

8.  9 czerwca 2023 r.

Loading