22 września 2022 roku do naszej szkoły przybył wyjątkowy gość, Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia przeprowadziła skierowane do dzieci i młodzieży warsztaty profilaktyczne pod hasłem „Stop dla hejtu i przemocy rówieśniczej, odpowiedzialność karna nieletnich, nowe zagrożenia”. W warsztatach wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Barcianach oraz Szkoły Podstawowej w Nakomiadach.

Spotkania odbyły się w trzech grupach:

  • w pierwszej  uczestniczyły  grupy przedszkolne
  • w drugiej grupie uczniowie klas I-IV
  • w trzeciej grupie uczniowie klas V-VIII

Podczas spotkania pojawiły się zagadnienia związane z zagrożeniami współczesnego świata, które czyhają na młodych ludzi. Poruszone zostały między innymi tematy związane z przemocą fizyczną i psychiczną, uzależnieniami, cyberprzemocą. Pani Sędzia starała się uświadomić uczniom, że wiele niewinnie wyglądających żartów i dowcipów może przyczynić się do konfliktów z prawem, a nawet może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Wykład  naszego gościa opierał się na przykładach zaczerpniętych z życia, zaś jego język był prosty i zrozumiały. To wszystko sprawiało, że lepiej trafiał do słuchaczy.  Uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć i autografów.

Pani Sędzia zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc. Starała się uwrażliwić młodych ludzi na konieczność reagowania na krzywdę innych. Zachęcała dzieci do założenia „kącika prawnego”.

Podczas spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską uczniowie poszerzyli informację o pracy sędziego, o ścieżce kariery edukacyjnej w zawodzie sędziego, o wymaganiach dotyczących tego zawodu. Dzieci mogły przymierzyć togę pani Sędzi.

Spotkanie z panią Sędzią Anną Wesołowską zapisało się bardzo ciepło w historii naszej szkoły. Było niecodziennym wydarzeniem i pozwoli wdrażać małymi krokami działania zmieniające na lepsze naszą rzeczywistość.

W godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli, przedstawicieli pomocy społecznej, kuratorów, policji, ochrony zdrowia, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz spotkanie otwarte dla mieszkańców, a w szczególności rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.
Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

                                                                                                                          Małgorzata Wysocka

Galeria  zdjęć

 

Loading