Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to ogólnoświatowe, coroczne obchody, które mają na celu promowanie świadomości różnorodności językowej i kulturowej, a także propagowania rodzimych tradycji. Ten dzień przypominał nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka.

Uczniowie klas IV- VIII przygotowali plakaty przedstawiające wybrane gwary i dialekty polskie. Dzięki nim mogliśmy zapoznać się ze słownictwem używanym w różnych regionach Polski oraz dowiedzieć się o tradycjach i kulturze danego regionu.

W bibliotece szkolnej zorganizowany został konkurs wiedzy o dialektach polskich dla klas IV- VIII. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością gwar używanych na terenie Polski. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, natomiast pozostali uczniowie, którzy przygotowali interesujące plakaty otrzymali słodki upominek.

NAGRODZENI:
I miejsce – Wiktoria Żuk kl. IVb
II miejsce – Stanisław Senio kl. IVb
II miejsce – Gabriel Tokarz kl. Vb
III miejsce – Alicja Brzostek kl. IVb
III miejsce – Julia Rutkowska kl. IVb
Wyróżnienie: Szymon Sobczyk kl.IVb , Adam Januszewski kl. Vb , Szymon Niewierowski kl. Vb ,  Liliana Ścioch IVb.

Gratulujemy!

                                                         Organizatorzy:
                                                         Aneta Pietrzyk
                                                         Małgorzata Grycewicz
                                                         Halina Kukuła

GALERIA-KLIKNIJ

Loading