Przekonać – nieprzekonanych,
zainteresować – niezainteresowanych,
przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł, to motto projektu edukacyjnego Myślę – Działam – Odkrywam, który realizowany jest od września w klasach: IV a, IV b i VIII. Młodzi posiadają w sobie duży potencjał, są otwarci na nowe wyzwania, potrafią korzystać z zasobów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Zatem warto wykorzystać ten potencjał organizując dla nich nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń edukacyjną. W tej przestrzeni jest miejsce na: rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, współpracę rówieśniczą, przyjazne metody i formy nauczania/uczenia się oraz nowoczesne narzędzia TIK. 

Uczestnicy projektu edukacyjnego Myślę – Działam – Odkrywam poznają nowoczesne platformy edukacyjne, aplikacje, gry edukacyjne, escape roomy, stacje zadaniowe, testy interaktywne, które pozwalają im na rozwijanie umiejętności logicznych i matematycznych w sposób dla nich ciekawy i efektywny.

Praca w zespołach wzmacnia wiarę we własne siły, daje szansę na pokonanie własnej nieśmiałości, uczy tolerancji i życzliwości, zwiększa zaangażowanie i motywację do pracy, pozwala młodym doceniać wartość współpracy oraz uczenia się od siebie nawzajem, bo nikt z nas nie umie wszystkiego, ale każdy z nas umie coś. Zatem razem możemy więcej, lepiej, piękniej. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: Enigma (np. sudoku, krzyżówki, kodowanie), Grywalizacja (np. platformy edukacyjne, aplikacje), Escape Room, Stare i nowe gry planszowe.

                                                                                                                                               autorka projektu: Danuta Mudryk

GALERIA kliknij

Loading