„Dobro rodziny czy nadgodziny?…”

Pod takim hasłem 4 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Rodziny.

Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym, który zaprezentowali nasi zdolni uczniowie. Następnie przedstawiono wyniki konkursu pt. „Ludzie i pszczoły – dwa światy” oraz konkursu literackiego i plastycznego pod mottem przewodnim naszego święta.

Z koszem słodyczy przybyły również Pani Wójt i Pani Sekretarz Gminy. Pierwszą część  Dnia Rodziny zakończono słodkim upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

Po przerwie , podczas której Szkolny Klub Wolontariatu krzepił siły społeczności szkolnej  tostami, uczniowie klas IV – VIII rozpoczęli Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej a klasy młodsze i grupy przedszkolne udały się na Turniej Rodzin. Rywalizacja była zaciekła. Wszystkie konkurencje wykonane po mistrzowsku. Uczniowie bawili się przy pląsach i piosenkach.

Po turnieju odbyło się spotkanie dziatwy szkolnej z druhami OSP w Srokowie. Strażacy przypomnieli o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas zbliżających się wakacji.

Daria Oryńczak

Loading