Na początek rozwiązania do poprzedniej lekcji o masie cząsteczkowej:

Zadanie 1 – m.cząst.H2= 2 u, m.cząst.N2=28 u.

Zadanie 3 – m.cząst.Na2O= 62 u, m.cząst.CO2= 44 u, m.cząst. N2O5= 2x14u + 5×16 u = 108 u.

Zadanie 5- SO3

Zadanie 7- N2O3 (bo 28 u : 2= 14 u i to jest masa atomowa azotu).

Temat: Nazwy tlenków.

Cel- poznasz różne sposoby nazywania tlenków metali i tlenków niemetali.

MOJA INFORMACJA:
Lekcję przedstawiłam na stronie szkoły w zakładce CHEMIA KL.VII. Tlenki metali będziemy nazywać jednym sposobem, a tlenki niemetali- dwoma sposobami. Zapoznaj się z treścią lekcji na 3 zdjęciach, zapisz temat i przepisz zadania 1-5. Uzupełnij wyznaczone przykłady. Możesz nie przepisywać moich tłumaczeń. Pomocny podręcznik str.134.

 Powodzenia.
B.Beyer

Loading