Na początek – rozwiązania do poprzedniej lekcji (nazwy i wzory węglowodorów):
Ćwiczenie 1 (wzory) – d) C 2 H 6 , e) C 4 H 6 , f) C 5 H 12
Ćwiczenie 2 (nazwy) – c) pentin (pentyn), d) propen, e) etin (etyn)

Temat: Przegląd alkanów.

Przepisz kolejne punkty z trzech zdjęć. Uzupełnij.

B.Beyer

Loading