Zapisz ten temat w zeszycie i przeanalizuj cztery kolejne zdjęcia. Następnie przepisz  notatkę ze zdjęcia nr 2 (podział węglowodorów) i ćwiczenia ze zdjęcia nr 3 i nr 4, uzupełnij. Przy przepisywaniu możesz pominąć moje tłumaczenie. Pomocny jest podręcznik str.124-125 i liczebniki z zeszytu.

  

Beata Beyer

Loading