Odpowiedzi do zadań z lekcji nt. nazw tlenków:
Zadanie 1- c) tlenek glinu (III), d) tlenek potasu (I), e) tlenek ołowiu (IV).
Zadanie 2 – c) K2O, d) CaO.
Zadanie 5 – SO3 to tlenek siarki (VI) lub trójtlenek siarki.

Przeanalizuj teraz 3 zdjęcia, przepisz przykłady i uzupełnij luki.

 

Powodzenia B.Beyer

Loading